Soutěž o půlroční zásobu plenek Pampers premium care

Pro maminky jsme připravili krásnou soutěž o půlroční zásobu dětských plenek Pampers premium care. Víme, že plenky jsou poměrně finančně náročné a navíc s narůstající váhou miminka se zvyšuje také jejich cena. Miminko jich, zejména v prvních měsících, spotřebuje skutečně hodně a plenky tak mohou udělat skutečný průvan ve vaší peněžence. Proto věříme, že tato soutěž potěší všechny maminky.

Do soutěže se zapojíte jednoduše zakoupením kojicí podprsenky v obchodech Správná podprsenka.

Gratulujeme výherkyni: paní Lucie Řeháčková

O co soutěžíme

Výhrou v soutěži je 6x měsíční balení plenek Pampers premium care. Výherce si následně vybere velikost plenek, kterou pro miminko potřebuje.

Jak se zapojit do soutěže

Do soutěže se zapojíte nákupem alespoň jedné nezlevněné kojicí podprsenky v našich obchodech nebo v eshopu. Při nákupu v kamenném prodejně pak stačí vyplnit přihlášku do soutěže a při nákupu v eshopu se do soutěže zapojíte tak, že do poznámky u vaší objednávky napíšete „Soutěžím s Pampers“

Kdy soutěž probíhá

Do soutěže je možné se přihlásit v období od 1. února do 20. března 2018 včetně a to výše uvedeným způsobem. Vyhlášení soutěže proběhne 9. dubna 2018.

 

Prohlédnout si kojicí podprsenky v eshopu

 

Tipy na články, které by vás mohly zajímat:

 


 

Podmínky soutěže o půlroční zásobu plenek Pampers

(dále jen „podmínky“)

  1. Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je Správná podprsenka s.r.o.

1.2 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

  1. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

2.1 Zúčastnit této soutěže se může zúčastnit každý občan ČR, který splní podmínky soutěže. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci organizátora soutěže.

2.2 Účastník se do soutěže přihlásí vyplněním přihlášky do soutěže při nákupu nezlevněné kojicí podprsenky v obchodech Správná podprsenka. V eshopu www.eshopspravnapodprsenka.cz se účastník přihlásí do soutěže uvedením poznámky „Soutěžím s Pampers“ u své objednávky nezlevněné kojicí podprsenky. 

  1. Průběh soutěže

3.1 Soutěž probíhá v době od 1. února 2018 do 20. března 2018 včetně. Po tomto datu již nebude možné se do soutěže přihlásit.

3.2 Hlavní výhrou je 6x měsíční balení jednorázových plenek Pampers premium care, jejichž velikost si po ukončení soutěže zvolí výherce soutěže. 

3.3 Výherce bude vybrán ze všech přihlášených soutěžících zástupcem firmy Procter & Gamble dne 9. dubna 2018 a o výhře bude informován nejpozději do týdne od tohoto data.

3.4 Výherce bude o výhře informován na e-mail uvedený v přihlášce do soutěže. Výherce má lhůtu na odpověď 1 měsíc, kdy je nutné potvrdit velikost plenek Pampers a způsob předání výhry. Po uplynutí této lhůty zaniká nárok na předání výhry.

  1. Podmínky soutěže

4.1 Účastník soutěže si v období od od 1. února 2018 do 20. března 2018 včetně zakoupí nezlevněnou kojicí podprsenku v kamenném obchodě nebo v eshopu Správná podprsenka.

4.2 Při nákupu v kamenném obchodě se účastník přihlásí do soutěže právě tímto nákupem a vyplněním přihlášky do soutěže. Při nákupu v eshopu www.eshopspravnapodprsenka.cz musí pro zařazení do soutěže účastník uvést v poznámce u objednávky nezlevněné kojicí podprsenky „Soutěžím s Pampers“.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, u kterého bude zjištěno podvodné jednání.

4.4 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit či zrušit.

  1. Práva a povinnosti:

5.1 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

5.2 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

5.3 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti adrese uvedené v přihlášce do této soutěže nebo v případě jejího nesprávného či nečitelného uvedení.

5.4 Účastí v soutěží dává soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce do soutěže a to konkrétně svého jména a příjmení, emailu a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora.

5.5  Účastník dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

  1. Cena:

6.1 Hlavní výhrou v soutěži je 6x měsíční balení dětských plenek Pampers premium care. Velikost plenek Pampers si zvolí výherce soutěže.