Navigace
Hledat

Pražský voucher

V roce 2021 získala firma Správná podprsenka s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Pražský voucher

Tvorba webových stránek

Podpora byla mířena na účast firmy Critical works s.r.o. na projekt Tvorba webových stránek spravnapodprsenka.cz v Praze za účelem vytvoření nové webové prezentace.

Projekt Tvorba nových webových stránek spravnapodprsenka.cz spolufinancován Evropskou unií.